közszolgálti-1

Záróvizsgák és diplomaosztó – Félévzárás a Közszolgálatin

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemet – a többi felsőoktatási intézményhez hasonlóan – kizökkentette jól megszokott működéséből a veszélyhelyzet, így a koronavírus-járvány elleni intézkedések következtében bátran mondhatjuk, hogy minden megváltozott. A távoktatásra történő átkapcsolás a hallgatók számára megkönnyítette az életet, mivel a kötelező óralátogatást felváltotta a beadandó-írás. Nyilván emberfüggő, és van, aki sokkal szívesebben tanul vizsgákra, mindenesetre nekem nagy kő esett le a szívemről.

A legnagyobb kérdés végzős hallgatóként a záróvizsga mibenléte volt – a szakdolgozattal még úgy-ahogy megküzdöttünk. A záróvizsgázás az NKE-n nem úgy zajlik, ahogy azt az ember elképzeli: ahány szak, annyi megoldás! Vessünk egy pillantást a két szakra, amelyek három évvel ezelőtt még egy karon működtek, napjainkban viszont már más a helyzet.

A nemzetközi biztonság- és védelempolitikai és a nemzetközi igazgatási képzés egykor testvérek voltak, szervezetileg a Nemzetközi és Európa-Tanulmányok Karon (NETK) működtek. 2019 nyarán a NETK megszűnt, Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar (ÁNTK, amit a Google fél éven át ÁNTSZ-nek érzékelt) néven a közigazgatástudományok művelőivel társultunk. 2020 februárja azonban újabb változást hozott az életünkbe: a nemzetközi biztonság- és védelempolitikai képzés egy az egyben átkerült a Hadtudományi és Honvédtisztképző Karra (HHK). Civil státuszunk megtartása mellett a Tanulmányi Osztály és a kollégium is maradt a Nagyvárad téri Ludovika Campuson, csak úgy, mint az óráink. Februárban még nem sejtettük, hogy a karváltás mennyiben fogja befolyásolni a záróvizsgázást.

A kis történeti kitekintést követően lépjünk a jelenbe – mi is történt a két képzéssel?

A nemzetközi biztonság- és védelempolitikai alapképzés záróvizsgájáról pontosan 30 nappal azt megelőzően hivatalosan tájékoztattak. Izgatottan olvastuk a rektori e-mailt, amit elsőre nehézkesen értelmeztünk, ezért naponta többször is elő kellett keresni, hogy rájöjjünk, valóban példa nélküli a 2020-as záróvizsga-időszak.

A záróvizsga a járványügyi intézkedések betartása mellett jelenléti írásbeli formában zajlik majd, olvastuk. Kerestük a kötelező irodalmat, de nem leltük, azt, hogy mit jelent a szakmai feladat, elképzelni sem tudtuk. A szakdolgozathoz kapcsolódó opponensi kérdésre e-mailben, egy nappal a záróvizsgánk előtt kellett válaszolnunk, a későbbiekben pedig a szakfelelősünk sem hagyott kétségek között, részletezte feladatainkat, és lehetőséget biztosított egy próbaírásra. Idén nem tételeket kellett tanulni, nem könyveket kellett feldolgozni – öt feladatkört kellett betölteni, olyanokat, amelyekre a diplománk jogosít.

A honvédelmi szakreferens, nemzetközi referens, nemzetközi ügyintéző, honvédelmi szervezői és honvédelmi kapcsolattartó feladatkörökhöz reális, bármikor megvalósítható szituációkat társítottak, több forgatókönyvvel. Három oldal terjedelemben kellett kézzel kidolgoznunk két óra alatt a feladatot, amit effektíve tételként húztunk, azonban számítógépet és internetet használhattunk, hiszen a valóságban is így történik az adott munkakör betöltése. A legfrissebb magyar és nemzetközi híreket figyelve, igényesen és objektíven dolgoztunk, figyelve a célközönségre – hiszen több esetben delegáció látogatását, valamint középiskolásoknak szóló előadás tartását kellett részletesen bemutatni. A záróvizsgák megkezdése előtt szakfelelősünk videokonferencián segítette felkészülésünket, szakmai támogatást nyújtott annak érdekében, hogy még a szokatlan körülmények között is sikeresen végezhessünk.

Június 16-án kezdődött a záróvizsga-időszakunk – jól megáztunk, elkapott a vihar, miközben a Ludovikára igyekeztünk, azonban délre, mire kiléptünk az épületből, már napsütéses idő fogadott. A záróvizsga-bizottság gyors és összeszedett munkájának köszönhetően alig egy órával a dolgozatok legadását követően már szerepelt is a jegyünk a Neptun-rendszerben. Egy hét elteltével a Tanulmányi Osztály munkatársai rögzítették az oklevél minősítését is, így már csak a diplomaosztón való részvétel maradt hátra.

Július harmadikán a rekord gyorsaságú – mindössze 18 percig tartó – esemény zártkörű jellegéből adódóan csupán a hallgatók, a szakfelelős, a tanszékvezető és a dékánhelyettes (valamint a segítők) tartózkodhattak a Nagyvárad téri Oktatási Épület aulájában. Az ikonikus talár és sapka nélkül, az alkalomhoz illően elegáns ruhában érkeztünk a helyszínre. Két kilencperces turnusban zajlott az átadás, bár maszkot már nem kellett viselnünk, mindenki saját kanapén várhatta, hogy a névsor alapján diplomája átvételére szólítsák. Ezt követően kivonultunk, és a hallgatóság megkezdte az Orczy-park és a Ludovika-épület körüli – immár hagyománnyá váló – fényképek készítését, mely tevékenység hozzávetőlegesen 90 percig tartott.

Vessünk egy pillantást azonban egykori társszakunkra!

A nemzetközi igazgatási szak hallgatói április 30-ig jelentkezhettek fel a záróvizsgára, és a hivatalos tájékoztatót – hozzánk hasonlóan – május 15-én kapták meg. Az ő záróvizsgájuk két részből tevődött össze – az opponensi kérdésekből és a személyre szabott szakmai feladatból. Utóbbihoz kapcsolódva a szakfelelősük május 22-én kiküldte a maximum 300 oldalnyi szakirodalmat, melyet a hallgatók feldolgozhattak. Június 9-én érkezett a záróvizsga-beosztás – pontosan meghatározták, hogy ki mikor és hová menjen vizsgázni, ezzel is elkerülve a nagy számú jelenlétet az épületben. A nemzetközi igazgatási képzés szakfelelőse is biztosított konzultációs lehetőséget, amelyen a hallgatók megtudták, hogy idén a tanszékek rendezik a záróvizsgát, ezért az egyéni kérdéseket is az a tanszék írja meg, ahol a hallgató a szakdolgozatát készítette. A kérdésekre azonban nem csupán a könyvek és a saját szakdolgozat ismerete volt szükséges, az elmúlt évek tanulmányai és tapasztalata is kellett, mivel minden tanszék eltérő megoldást alkalmazott. Ennek értelmében volt, ahol kifejezetten a szakdolgozathoz és annak témájához kapcsolódtak kérdések, előfordult jogeset-elemzés és a szakdolgozat–szakirodalom kombinációja is megvalósult. Az értékelés ez esetben is alig egy órával a dolgozatok leadását követően megérkezett, a diplomaosztó időpontját július 8-ára tűzték ki. Az előzetes tájékoztatás alapján az ÁNTK-n is sávos időbeosztással oldják meg a gördülékeny és tömegmentes ünneplést, amely várhatóan több ideig tart majd, mint tizennyolc perc.

Az elmúlt három év nem volt könnyű, nem egyszer jutott eszembe, hogy otthagyom és találok valami olyan szakot, ahol nem kell ennyit küzdeni. Visszatekintve, megérte maradni. Még annak ellenére is, hogy mindössze kilenc percig tartott a diplomaosztóm és nem lehettek ott az emberek, akik támogattak az elmúlt években, eszembe jutott a mondat, ami felsőfokú tanulmányaim minden napján megfordult a fejemben: lehetett volna rosszabb is.

 

 

likeheartlaughterwowsadangry
0
EnglishGermanHungarian