Mozaik Kör: Nem háríthatjuk tovább a felelősséget

Október elsején megkezdte nyilvános működését egy új, egyetemisták által alapított diákközösség, amelynek tagjai nemcsak, hogy fogékonyak a világ legkülönfélébb témáira, de szívesen ki is beszélik azokat. Sőt, ha kell, vitatkozni is készek egymással – természetesen kulturált keretek között, előremutató módon: pont úgy tehát, ahogy ma Magyarországon arra a legnagyobb szükség lenne. A Mozaik Kör képviseletében Dálnoki Dorottya, elnökségi tag, valamint Kernya Patrik, a szervezet alelnöke adtak interjút.

mozaik-kör

Mi volt az a fő gondolat, amely mentén úgy döntöttetek, hogy létrehozzátok a Mozaik Kört?

Kernya Patrik: „Néhány társammal már gimnáziumban is fontos beszédtéma volt, majd az egyetemi körben még több hallgatótársam csatlakozott ahhoz az állásponthoz, hogy a magyar társadalmat a közélet; mind a politika, mind a kultúra, sőt a hozzáállás tekintetében is az apátia szó jellemzi a leginkább. Az apátia alatt egy olyan indifferens állapotot kell értsünk, amely az érzelmek, az érdeklődés és a törődés hiányával jár, ezt a mindennapos problémát pedig a politikának nem célja orvosolni, így hallgatótársaimmal úgy döntöttünk, hogy nem háríthatjuk tovább a felelősséget: ha nincsen felsőbb érdek az orvoslásra, akkor nekünk kell tenni a probléma ellen. Ez volt tehát a legfőbb indoka a Mozaik Kör létrehozásának.

Mi a fő célkitűzése a Mozaik Körnek?

Dálnoki Dorottya: „A jelenlegi magyar közéletből – gondolva itt kifejezetten az egyetemi közéletre – sajnos hiányzik a másik félre nyitott, értelmesen és tiszteletteljesen lefolytatott diskurzus, párbeszéd. A Mozaik Kör elsődleges célja pedig az, hogy ezen változtassunk. Hogy létrehozzunk egy olyan közösséget, ahol elismert és bevett tevékenységnek számít a más és más elvek által vezérelt, különböző álláspontokat képviselő fiatalok szerveződése, ahol a világ történései iránt érdeklődő hallgatók képesek egymás kulturált meggyőzésére és az érdemi vitában való részvételre, továbbá, ahol a párbeszédek élénkítően hatnak mind a szellemiségünkre, mind pedig a személyiségünkre. Tehát a Mozaik Kör célkitűzése röviden nem más, mint egy olyan önszerveződő kör működtetése, amelyben anélkül, hogy megbélyegeznének minket, szabadon – nyilván kulturált keretek között – oszthassuk meg egymással, valamint a nyilvánossággal elképzeléseinket úgy, hogy azokra lényegadó reflexiók érkezzenek.

Hogyan, milyen tevékenységek által vállal szerepet a Mozaik Kör a közéletben?

K.P.: „A leggyakrabban látott tevékenységi körünk a weboldalunknak a szerkesztése, illetve a tagok által írt publikációk közzététele. Jelenleg a weboldalunkra ötféle rovatban lehetséges írni, ezek az aktuálpolitikai, a környezetvédelmi, a kulturális, az oktatásügyi és a szociális rovatok. Minden tag olyan témában írhat, ami őt érdekli és olyan stílusban, amilyenben szeretne, természetesen – és itt meg kell jegyezni – a jóízlés határain belül maradva. Ennek célja, hogy a tagokat foglalkoztató fajsúlyos kérdések ne maradjanak elzárva, hanem azok nyilvánossá váljanak, ezzel pedig az olvasókat is gondolkodásra vagy vitára öszöntözze. A weboldal mellett a másik tevékenységi körünk a kerekasztal-beszélgetések szervezése. Ezzel az a célunk, hogy az érdemi diskurzus ne csak írott formában, hanem személyesen is megvalósulhasson – hiteles személyekkel. A kerekasztal-beszélgetésekre előzetes megbeszéléseink alapján három formában kerül majd sor. A klasszikus kerekasztal-beszélgetések során ismertebb közéleti szereplőket tervezünk meghívni, valamint ezen túl olyan személyekkel is szeretnénk majd leülni beszélgetni, akiket kevésbé ismernek országszerte, viszont hivatásukból, foglalkozásukból adódóan nagy hatással bírnak az ország működésére.

Kiket lehet itt példaként megemlíteni?

K.P.: „Például rendőröket vagy egyéb hivatalnál dolgozó személyeket, egy intézményen belül egy osztály vagy alosztály vezetőjét. Ezenfelül pedig szeretnénk olyan emberekkel is beszélgetést kezdeményezni, akik talán a legvalódibb képet festik a magyar társadalomról, mint például gyári munkásokkal, ápolókkal vagy közlekedési kalauzokkal. Végül, társadalmi felelősségvállalás címszó alatt jótékonysági akciókban is részt veszünk, lehetőleg minél gyakrabban.

Vannak moderátorai a weboldalnak, akik ügyelnek arra, hogy csak a Mozaik Kör célkitűzésének, elveinek megfelelő írások jelenhessenek meg?

K.P.: „Természetesen. Az elnökségi tagok közül ketten vannak, akik minden egyes publikációt előzetesen ellenőriznek, így az írások csak akkor kerülnek nyilvánosságra, ha ezen a szitán átmennek.

Miért érdemes a Mozaik Körhöz tartozni?

D.D.: „Egy olyan közösség kiépítése a célunk, ahol a hallgatók bátran és széleskörűen elmondhatják a véleményüket egészen a környezetvédelemtől az aktuálpolitikán át az oktatásig. Tehát teret biztosítunk nekik. Tekintettel arra, hogy a Mozaik Kör önszerveződő módon jött létre, és a tagok lelkesedéséből és tudásából építkezik, így a tagok a politikai hovatartozásuktól függetlenül elmondhatják véleményüket, gondolataikat. Hisszük azt, hogy érdemes közügyekkel foglalkozni és azt is, hogy különböző álláspontok ütköztetésével és azok értő meghallgatásával látókörünk és személyiségünk is épül. Hiszünk abban is, hogy mi, a Mozaik Kör tagjai valódi megújulást viszünk a közéletbe azáltal, hogy független szellemi tevékenységet folytatunk. Egy ilyen szerveződés pedig ma Magyarországon szerintem egyedülálló és jó érzés egy ilyen közösséghez tartozni.

Mit javasolnátok annak, aki még gondolkodik azon, hogy tagnak jelentkezzen?

D.D.: „A bizonytalan jelentkezőknek azt javasolnám, hogy jöjjenek el bátran valamilyen mozaikos eseményre, kerekasztal-beszélgetésre, ahol betekintést nyerhetnek. Tegyenek fel kérdéseket és az első ilyen kötetlen beszélgetés folytán már le tudják azt szűrni, hogy milyen is valójában egy szervezet tagjának lenni, és azt is, hogy van-e kedvük ehhez vagy, hogy tetszik-e nekik.

Ki válhat a Mozaik Kör tagjává? Vannak-e meghatározva kritériumok?

K.P.: „Tekintettel arra, hogy az egyik fő gondolati síkunk, hogy minél inkább nyitottnak kell lennünk a minket körülvevő világra, ezért bárkit szívesen látunk, akármilyen nézeteket is vall. Az egyetlen megkötés, hogy párbeszédet kívánjon létrehozni. Van egy másik megkötés is, ami a fiatal hallgatói körből adódik. Aki jelentkezni szeretne tagnak, annak legfeljebb 3 évre visszamenőleg rendelkeznie kell aktív tanulói-hallgatói jogviszonnyal. Ezzel lehetővé tesszük azt, hogy ne csak az egyetemi hallgatók, hanem például a maximum 3 éve diplomázott fiatalok is kapjanak lehetőséget.

Alsó korhatári megkötés van?

K.P.: „Aki a 17. életévét betöltötte, már csatlakozhat hozzánk. Az a személy tehát, aki ezeknek a viszonylag szűk kritériumoknak megfelel, – szakítva az egyetemi szervezeteknél gyakori szerencsével vagy az intellektuális elvárásokkal – egy egyszerű felvételi eljáráson kell végigmennie. A felvételi eljárásunk annyiból áll, hogy a jelentkezőnek a mozaikkor@gmail.com e-mail címre el kell küldenie egy motivációs levelet, amelyben leírhatja, hogy mi motiválja a csatlakozásra. Ezt követően egy kötetlen beszélgetés keretében egy jó hangulatú találkozásra hívjuk az illetőt.

Ez a második forduló?

K.P.: „Igen. Személyesen vagy a vírushelyzetre, esetleg a távolságra is tekintettel akár online is sok kerülhet a találkozóra.

Milyen jogokkal és kötelezettségekkel jár, ha valaki belép a Mozaik Körbe?

K.P.: „Inkább kötelezettségekkel jár.” (nevet)

D.D.: „Mivel a tagok adják a Mozaik Kör legnagyobb szervét, így törekedniük kell arra, hogy aktív részeseivé váljanak ezen szerveződés életének, gondolok itt a kerekasztal-beszélgetéseken vagy más mozaikos eseményeken való részvételre. Valamint, ha vállalják cikkeknek az írását, akkor nyilvánvalóan a weboldal megfelelő intenzitású frissítésében is részt kell vállalniuk. Hangsúlyozva, hogy a Mozaik Kör önszerveződő módon jött létre, a tagok nem rendelkezhetnek sem politikai párt, illetve párthoz köthető szervezet tagságával sem.

Ez is egy kritérium akkor, aminek meg kell felelnie egy jelentkezőnek.

D.D.: „Igen, így van.

dóripatrik 2Milyen volt a fogadtatása a színre lépéseteknek?

K.P.: „Én személy szerint meglepődtem, ugyanis nagyon sok elérésünk volt. 1 héttel a bemutatkozó videónk közzététele után már közel 10 ezer megtekintésnél tartottunk, 20 ezer emberhez jutott el a bejegyzés és több, mint 600 like érkezett a Facebook-oldalunkra is. Úgy gondolom, hogy bármiféle támogatás nélkül, önerőből, a nulláról felépítve, pusztán lelkesedéssel és tenni akarással, nagyon szép eredmény ez elsőre, amiből könnyen tudunk építkezni majd.

Mire számítottatok előzetesen?

K.P.: „Én a videó megosztása előtt azt mondtam, ha 5 ezer megtekintés érkezik a videóra, akkor már nagyon boldog leszek, ezzel szemben egy hét alatt majdnem a dupláját értük el, ami szerintem nagy szó egy független, új civil szervezet esetén.

Arra nem számítottatok esetleg, hogy számos negatív megjegyzést is kaptok majd?

K.P.: „Egy hét után egyelőre még semmilyen negatív választ nem kaptunk, de feltételezem, mint minden új dolog esetén, előbb-utóbb érkezni fognak negatív kommentek is.

De talán ez így is van rendben.

K.P.: „Természetesen.

Vagy az is lehet, hogy csak nyilvánosan nem érkezett még negatív megjegyzés.

D.D.: „Ha van negatív megjegyzés, akkor valamit jól csinálunk.” (mosolyog)

Hogyan képzelitek el az egyesületet 1 év múlva?

D.D.: „1 éve még csak gondolati síkon merült fel az ötlet, hogy kellene valami új tér, ami az egyetemi diákszférából hiányzik, mára pedig ez már valósággá vált, ami úgy gondolom, önmagában egy hatalmas dolog. Viszont itt nem állunk meg és bízunk abban, hogy valamennyi idő elteltével egy aktívan működő, sok taggal rendelkező és egy minél nagyobb kiterjedésű szervezet leszünk, akik lelkesedésükkel, tudásukkal, kitartásukkal és elhivatottságukkal meghatározó szerepet fognak betölteni az egyetemi közéletben.

Milyen érzés egy ilyen sokszínű, kreatív és különböző, de mégis együtt gondolkodó csapattal együtt dolgozni, illetve tevékenykedni?

D.D.: „Személyes tapasztalatként én annyit jegyeznék meg, hogy nagyon érdekes egy pozitív és olyan közösséghez tartozni, ahol nem néznek ki a véleményem miatt, ami miatt, amit gondolok, hanem meghallgatják és adott esetben erre tényleg reagálnak megfelelő érvekkel és el tudunk ezekről beszélgetni. Ez tényleg nagyon pozitív, hogy elfogadják, amit mondok és közben hozzám is tesznek.

K.P.: „Alapvetően nagyon mély boldogsággal tölt el, hogy egy olyan közösségnek lehetek a részese, amelynek tagjai, ha teljesen máshogy is gondolkodnak, mégis képesek együttműködni, nézeteiket érvekkel alátámasztani. Ezáltal egy újfajta kulturális nívót lehetünk képesek példaként felállítani, amely remélem, hogy egy idő után tendenciává fog majd alakulni. Ezt a célt pedig csak ilyen mentalitású emberekkel lehet elérni.

dóripatrik 3Ha felkeltette az érdeklődésedet a Mozaik Kör és szívesen csatlakoznál Magyarország új, oktatási intézményeken átívelő, önszerveződő diákközösségéhez, küldd el motivációs leveledet a mozaikkor@gmail.com e-mail címre! Ha pedig figyelemmel (is) szeretnéd követni az egyesület tevékenységét, lájkold Facebook-oldalukat (www.facebook.com/mozaikkor) és követsd őket Instagramon (www.instagram.com/mozaik_kor)!

likeheartlaughterwowsadangry
0
EnglishGermanHungarian