Irodalom jövő nélkül, történelem múlt nélkül

Mi a véleményed?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

A jövőbeli társadalom egészséges felépítésének egyik legfontosabb alapja a megfelelő oktatás. Ez nem csak az oktatás módjára és tanár-diák viszonyra vonatkozik, hanem a megtanulandó tartalomra is. Ahhoz, hogy a jövő generációja minél több mindent lásson és érzékeljen az őt körülvevő világból és eseményekből, annál inkább tágítani szükséges a látókörét.
A világszemlélet alakításához hozzá tartozik elsősorban az új és modern alkotások megismertetése a gyerekekkel, megadva ezzel a választás lehetőségét számukra. Az Eduline.hu nyomán néhány kortárs költőt említek bővebben, akik a jövőben nem lesznek megtalálhatók az általános iskolai tankönyvekben. Elsőként Varró Dániel művészetéről szólnék pár szóban, aki gyerek versei és gyerekeknek szóló regényei mellett színházi előadásairól ismert. Költészete mindenkihez szól, egyszerű nyelvezetű hiszen a célközönség a fiatalabb korosztály, valamint sokat foglalkozik a technológiával műveiben, ami miatt számos esetben célponttá is vált. Célja, hogy tartsa a lépést műveiben a modern kor adta lehetőségekkel, fejlesztésekkel és ezeket sajátos nyelvezettel, a lehető legérthetőbben adja át közönségének. A másik hasonlóan tankönyvekből száműzött költő, író és humorista, Szilágyi Ákos. Jelenleg is szerkesztője az Élet és Irodalomnak, valamint megjelennek cikkei a Népszabadságban is. Versei közt természetesen akadnak gyerek versek is, de a felnőtteknek szóló alkotásai is figyelemreméltók. A felsorolásból nem hagyhatom ki Tóth Krisztina költő és írónőt. Szintén kortárs témákat fogalmaz meg könyveiben, valamint gyerek verseit is átszövi a 21. század termékeinek rímbeszedése és bemutatása. Hasonló jellemzők mondhatók el Lackfi Jánosról, aki író, költő, műfordító és tanár. Versein kívül, drámák és prózák is fűződnek nevéhez, gyerekeknek szóló könyveiben mindig törekszik a szókimondó stílus megtartására, valamint a realitások bemutatására.
A felsorolt írók, költők művei mind a kortárs művészetek képviselői, az aktuális problémák megfogalmazói humorral és szarkazmussal megfűszerezve. Személyes tapasztalatom szerint sem közép sem általános iskolában nem találkozhatunk például a slammerekből költővé vált művészekkel, így például Kemény Zsófival, vagy Závada Péterrel. Verseikben a lehető legjobban kihasználva a költői eszközöket, modern stílusban fogalmaznak meg érzéseket, impressziókat. A tinédzser korosztálynak talán az egyik legérdekfeszítőbb témakör lehetne, amiben az említett költők is tartoznak, hiszen könnyen azonosulni tudnak a leírt sorokkal.
Természetesen a művek megértésén kívül, a kortárs írók, költők által megfogalmazott jelenkori problémák bemutatása is szempont. Persze ettől még nem veszítenek értékükből a korábban élt alkotók, sőt, nélkülük nem beszélhetnénk a maihoz hasonló kortárs művészetről hazánkban. Ennek ellenére, fontos szem előtt tartani az aktuális normák és értékek megismertetését a gyerekekkel és a fiatalabb generációval. Így az a lépés, miszerint az új tantervből hiányoznak majd a modern kor képviselői, megfosztja az iskolapadban ülőket a nemzeti klasszikusokon kívül minden más ismerettől.
Emellett szó esett arról a tényről, hogy az őskor története szintén kikerül az ötödikes és kilencedikes tananyagból, helyette azonban magyar őstörténetet tanulhatnak a diákok. Vitathatatlan, hogy fontos ismerniük saját hazájuk történelmét, megismerniük alaposan minden hozzákapcsolódó eseményt. Ám ettől nem szabadna fontossági sorrendet állítania senkinek a már megtörtént események kapcsán és eldöntenie, mit érdemes és mit nem érdemes tudnia a tanulóknak a múltról. Maguknak kell felméri idővel, mi érdekli őket személy szerint az elmúlt korok eseményei közül, de ehhez látniuk kell mindent összefüggéseiben. Ekkor kapják meg azt a tudás skálát, amiből később dönthetnek, hogy számukra mi az érdekfeszítőbb.
Az irodalom és történelem jelentősége tehát nem csak a művek gyönyörködtető jellege és az évszámok megtanulása miatt fontos. Ezek a tantárgyak nyújtják azt a tudást és ismeretet a társadalom következő generációja számára, amelyet nem szabad beszűkíteni és bármilyen módon megcsonkítani. Nem szabadna opciónak lennie, hogy lehetőségek és a gondolkodás szabadságát elveszi bárki egy megváltoztatott tantervvel bármelyik diáktól.

Mi a véleményed?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
EnglishGermanHungarian